Våra tjänster

Svets rep och underhåll

 

Montage av torrflisficka vid Östanåsågen som vi tillverkat i vår verkstad och som skall användas som spets när barken är för fuktig.

 

Har byggt i hop med pannstyrning så man kan välja parametrar för automatisk inblandning vid tex låg ugnstemperatur.

Vi har stor erfarenhet vad gäller matarskruvar.

-Dimensionering

-Val av typ och mtrl.

-Skruv eller transportör.

-Tillverkar reparerar och bygger om.

Inbyggnad av maskin för bullerdämpning åt Edsbyverken