Turbomat 150-500Kw Turbomat 150-500Kw

Flis- och pelletspannan Turbomat

150-500 KW

● Skjutrost och speciell primärluftstillforsel

● Högtemperatur-schamottbrannkammare uppbyggd i flera lager

● Stående, patenterad 4-stråks-värmevaxlare (drifttryck upp till 6 bar)

    med integrerad cyklon-stoftavskiljare och automatisk rengöring

● Matning med skruv (G 50) och hydraulisk (G 100)

● Avgasrecirkulation for förbränningsoptimering

● Helautomatisk uraskning

TX 150-250Kw TX 150-250Kw

Ny: Flis- och pelletspannan TX

150-250 kW

● Luftgenomströmmat trapprost

● Helautomatisk uraskning

● Stående 3-stråks-värmevaxlare med automatisk rengöring

● Högtemperatur-Schamottbrännkammare

● Reglering Lambdatronic H 3200

● Färdiga kablar med stickkontakt

● Kan erhallås med avgasrecirkulation, option

Oby Parca PB2
Lambdamat Upp till 1000Kw