Olika förslag på flisförråd

Vi tillverkar egna hydraulförråd och skruvar vid behov

Torrflisficka till Östanåsågen